Giới thiệuSàn Giao DịchHướng dẫn giao dịchTin tức
Đăng nhập

Điều khoản sử dụng

Sử dụng Web Diginet

Dưới đây quy định các điều kiện, thỏa thuận khi truy cập vào trang Web Diginet.io. Trong văn bản này, “Diginet” sẽ có nghĩa là sàn giao dịch Diginet và các đơn vị thành viên/công ty liên kết/công ty con, các giám đốc, giám đốc điều hành, đối tác và các nhân viên của Diginet.

Người sử dụng phải đọc kĩ các điều khoản sử dụng. Bằng việc tạo tài khoản và giao dịch, người sử dụng đồng ý với các điều khoản dưới đây. Các thay đổi về điều khoản sử dụng có thể được thay đổi mà không báo trước. Sự thay đổi sẽ được thông báo đến người sử dụng bằng email và tại Web Diginet


Quy định sử dụng:

Người sử dụng tại Việt Nam là công dân trên 18 tuổi có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Người sử dụng tự chịu trách nhiệm hoàn toàn với hành vi và giao dịch của mình. Người sử dụng không đươc dùng Web Diginet vào mục đích vi pham pháp luật cũng như các hành vi sau:

  • Làm ảnh hưởng đến quyền và khả năng sử dụng Web Diginet của các người sử dụng khác cũng như phá hoại khả năng hoạt động của Web Diginet.

  • Dùng Web Diginet để sử dụng thanh toán và hỗ trợ các hoạt động phạm pháp, đánh bạc, rửa tiền, khủng bố, vvv.

  • Sử dụng các công cụ công nghệ thông tin để lấy thông tin từ Web Diginet mà không được sự đồng ý.

  • Đăng nhập và sử dụng tài khoản của người sử dụng khác mà không được chủ tài khoản đồng ý.

  • Lôi khéo và khuyến khích cá nhân, tổ chức khác sử dụng Web Diginet thực hiện các hành vi trên.

 

Diginet có toàn quyền tạm ngưng hoặc đóng tài khoản vĩnh viễn của người sử dụng khi chúng tôi có căn cứ người sử dụng vi phạm các quy định sử dụng.

 

Lưu ý:

Tuân thủ đạo luật ngăn chặn rửa tiền và chống khủng bố của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, Diginet không sử dụng tiền mặt giao dịch, không nhận nộp tiền mặt vào tài khoản khách hàng.

Diginet chỉ nhận đóng tiền và rút tiền qua tài khoản ngân hàng bằng phương thức chuyển khoản từ/đến tài khoản đứng tên người sử dụng tài khoản

Diginet chỉ chấp nhận tiền nạp từ tài khoản và thuộc quyền sở hữu của chủ tài khoản đăng kí với Diginet. Chủ tài khoản hoàn toàn chịu trách nhiệm do thất thoát về tiền và tài sản thuật toán nếu chủ tài khoản làm trái với quy định.

 

Về thông tin cung cấp:

Người sử dụng chỉ được phép lưu trữ, xem, phân tích, định dạng lại, và in thông tin mà những dịch vụ này cung cấp cho mục đích sử dụng của cá nhân người truy cập. Người sử dụng không được xuất bản, truyền phát, hoặc tái sản xuất thông tin này, dù là một phần hoặc toàn bộ, dưới bất cứ hình thức nào cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Diginet. Ngoài ra, người sử dụng không được phép sửa đổi, làm sai lệch hay xóa bỏ bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu thương mại hay bất kỳ thông báo nào khác được cung cấp cho người truy cập liên quan đến các thông tin này. Diginet bảo lưu quyền, tại mọi thời điểm, tùy theo những mục đích biên tập hoặc kinh doanh của công ty để bổ sung, điều chỉnh hay xóa bỏ bất cứ thông tin nào.


Về trách nhiệm về nội dung và việc sử dụng:

Diginet không có trách nhiệm pháp lý, trong bất cứ trường hợp nào, đối với người sử dụng hay các bên thứ ba, hay bất cứ trách nhiệm gì, nếu người sử dụng hoặc bên thứ ba không kết nối/truy cập được dịch vụ này, hoặc bất cứ sự ngắt quãng của việc truy cập hay bất kỳ sự cố liên lạc nào giữa Diginet và người sử dụng, bất kể dịch vụ kết nối, liên lạc là do Diginet hay bên thứ ba nào cung cấp.

Diginet không có trách nhiệm pháp lý, trong bất cứ trường hợp nào, đối với người sử dụng hay bên thứ ba, về sự đúng đắn, chất lượng, tính chính xác, tính kịp thời, độ tin cậy, sự thực hiện, độ sẵn sàng liên tục, tính hoàn thiện hay trì hoãn, sự bỏ sót, hay sự ngắt quãng trong việc chuyển giao thông tin và các dịch vụ cung cấp trên trang Web hoặc vì bất cứ khía cạnh nào khác của việc thực hiện dịch vụ này hay bất cứ sự thất bại hay trì hoãn trong việc thực thi bất kỳ giao dịch nào thông qua dịch vụ này.

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Diginet cũng không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại đặc biệt, gián tiếp, ngẫu nhiên, hay mang tính hậu quả mà có thể xảy ra hoặc diển ra do người sử dụng sử dụng thông tin hay dịch vụ cung cấp trên trang Web này, thậm chí trong cả trường hợp Diginet đã được cảnh báo về khả năng xảy ra thiệt hại này. Diginet sẽ không có trách nhiệm thông báo cho người sử dụng về bất cứ khó khăn nào mà Diginet và bên thứ ba gặp phải liên quan đên việc sử dụng các dịch vụ hay thực hiện bất cứ hành động nào liên quan.

Diginet không đảm bảo bất cứ điều gì cho người sử dụng, được nói rõ hay ám chỉ, liên quan đến sự an toàn của Trang Web, bao gồm cả khả năng những người không được cấp quyền có thể chặn hoặc tiếp cận thông tin do người sử dụng gửi đi thông qua dịch vụ này.


Về hạn chế truyền tải, xử lý giao dịch:

Đôi khi do quá nhiều người truy cập Internet, các vấn đề truyền tải, giới hạn dung lượng hệ thống, và các vấn đề khác, người sử dụng có thể gặp khó khăn khi truy cập trang Web hay liên hệ với Diginet thông qua Internet hay các dịch vụ điện tử và không dây khác. Bất kỳ hệ thống máy tính hay thiết bị điện tử, dù là của người sử dụng, của nhà cung cấp dịch vụ Internet hay của Diginet đều có thể bất ngờ bị ngừng hoạt động, hoạt động chậm chạp hay bị giới hạn khả năng.


Nội dung không nhằm mục đích gợi ý hay giới thiệu:

Trang Web này chỉ phục vụ mục đích cung cấp thông tin, không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính hay các phương tiện của người sử dụng, và Diginet không gợi ý bất cứ hành động nào dựa trên điều này. Trang Web này không nhằm mục đích để giới thiệu; hay chào mời mua hay bán; hay dự định chào mua hay bán bất cứ sản phẩm tài chính, chứng khoán hay công cụ tài chính, hoặc để tham gia vào bất cứ giao dịch cụ thể nào mà những lời chào mời hay gợi ý, hay giao dich đó có thể là bất hợp pháp.

Người sử dụng không nên coi bất cứ tài liệu nào ở đây là tài liệu tư vấn kinh doanh, tài chính, đầu tư, phòng ngừa rủi ro, đầu cơ, tư vấn pháp lý hay tư vấn về kế toán hoặc lấy làm cơ sở cho việc ra quyết định đầu tư nào của chính người sử dụng, nhân viên kế toán của người sử dụng, hay các tài khoản quản lý hoặc ủy thác của người sử dụng, và người sử dụng nên tham khảo ý kiến người tư vấn, luật sư, người tư vấn kế toán và thuế liên quan đến bất cứ giao dịch nào.


 

Không làm đại diện cho các trang web hay đường liên kết khác:

Dịch vụ này có thể cung cấp những đường liên kết tới các trang web khác của bên thứ ba(“Trang web của bên thứ ba”). Diginet cung cấp những đường liên kết như vậy chỉ nhằm mục đích đem lại sự tiện lợi cho người sử dụng. Do đó, Diginet không bảo đảm bất kỳ điều gì liên quan đến nội dung của Trang web của bên thứ ba. Việc Diginet cung cấp đường liên kết tới Trang web của bên thứ ba không hàm ý xác thực, cho phép, bảo trợ hay liên kết của Diginet với Trang web của bên thứ ba, hoặc người sở hữu hay người cung cấp Trang web của bên thứ ba. Diginet không kiểm tra bất cứ thông tin, phần mềm, hay sản phẩm nào trên bất cứ Trang web của bên thứ ba nào và do đó không đưa ra bất kỳ cam kết nào về nội dung hay bảo trợ đối với các trang web đó, sự phù hợp hay thích hợp của sản phẩm hay các giao dịch được miêu tả ở đó.


Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về điều khoản sử dụng, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email support@diginet.io